Please wait
Notiek ielāde...

Lūdzu pievienot līdz pat 5 fotogrāfijas, video vai audio failus (max: 30mb), lai palīdzētu izskaidrot problēmas.

Augšupielādējot fotogrāfijas, video vai audio var palīdzēt, lai precizētu jūsu jautājumu un var nozīmēt, ka jūsu jautājums ir atrisināts ātrāk

Neviena atskaišu okupants

Jūs gatavojaties izvirzīt jautājumu pret nekustamā īpašuma wihtout. Noklikšķiniet uz < a href = "/Dashboard/Home/#/Issue/CreateFrom" > šeit , lai izceltu jautājumu iemītnieka vārdā.

*piemēram, novietošanas ierobežojumi vai ierobežotas piekļuves Mikroautobusi

VAI